Industri- och kontorslokaler

I vår fastighet Kolen 3, Sågvägen 19, finns gott om utrymme för en eller flera verksamheter.

Totalt finns 7050 m2 att tillgå fördelat på: Produktionsytor, 5460 m2 (1 400 m2 är fn uthyrda). Kontorsytor, 760 m2. Kallager, 830 m2

Utemiljö – Fastigheter

I fastigheten ingår en 5 800m2 stor asfalterad och inhägnad gårdsplan. Här finns gott om manöverutrymme för in- och utlastning. Inom området finns även ett 440m2 stort tältförråd.

I anslutning till området finns ett stickspår för järnvägstransporter.

Kontor-lokalanpassning

Beroende på typ av verksamhet så anpassar vi lokalerna efter era behov. Uthyrning kan ske på hela eller delar av lokalen.

Comments are closed.

Upp